PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KÜPSISED

Kehtivad alates 24.09.2019

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist KRM Consult OÜ veebilehel www.methodraie.net. Soovime pakkuda lugejale Methodraie veebilehe vahendusel kvaliteetset ja harivat sisu. Kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta Methodraie kodulehel, siis palun andke sellest meile kohe teada, teeme kõik, et küsimused kiiresti lahendada.

methodraie@gmail.com

ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Antud privaatsuspoliitika järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui külastaja/lugeja kasutab veebilehte www.methodraie.net (edaspidi veebileht). Isikuandmete edastamine KRM Consult OÜ-le (edaspidi KRM Consult) on vajalik selleks, et lugeja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus.

Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Lugeja). Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Lugeja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS KRM CONSULT ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

KRM Consult töötleb Lugeja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise ja/või turunduslikul eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID KRM CONSULT TÖÖTLEB?

Promine töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.

2.1 ISIKUANDMED

KRM Consult töötleb järgmisi Lugeja isikuandmeid:

1. ees- ja perekonnanimi 
2. e-posti aadress

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud veebilehele www.methodraie.net kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel ning on isiklikult nõustunud privaatsuspoliitika tingimustega.

2.2 MITTEISIKULISED ANDMED

Veebilehte võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida KRM Consult`iga jagatakse, seotud ainult Lugeja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise hoiatusele! Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analyticsi ja Google Search Console veebistatistika programmide abil.

Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem.

Saadud teavet kasutatakse ainult veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

2.3 KÜPSISED

Tagamaks veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et muuta koduleht Lugejale kasutajasõbralikumaks ja atraktiivsemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara ta kasutab jms.)

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Lugeja on oma veebilehitseja sulgenud.

Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Lugeja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

KRM Consult kasutab oma veebilehel Google Analytcsi, Google Search Console ning reklaamlinkide küpsised. Iga Lugeja annab vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer
Crome
Firefox 
Opera
Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa  veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada valesti.

4. KUI KAUA KRM Consult LUGEJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

KRM Consult säilitab Lugeja isikuandmeid senikaua, kuni Lugeja ProMine teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist.

5. LUGEJA ÕIGUSED

Lugejal on õigus:

  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet;

  • saada ligipääs oma isikuandmetele;

  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete; parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid; Lugeja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest;

  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui KRM Consult`il on seaduslik õigus Lugeja andmeid säilitada;

  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil;

  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

6. KÜSIMUSTELE VASTAMINE

Kui Lugejal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et KRM Consult on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil methodraie@gmail.com. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. KRM Consult kohustub Lugeja päringutele vastama 15 päeva jooksul.

7. PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Promine jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

8. AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja KRM Consult OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult KRM Consult OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

KRM Consult OÜ

metodraie@gmail.com

© 2017 METHOD RAIE | KRISTIINACENTER | METHODRAIE KESKUS

Tallinn, Rävala 19-62 | methodraie@gmail.com

OTSETEE >>

Mõisted

Kursus

Töötoad

Praktikad

Raamat

Kaardid

Stuudiopraktikad

Tiim

  • Methodraie kanal YT
  • Facebook