KRISTIINA RAIE

Kristiina Raie on suurte kogemustega Vaimne Meisterõpetaja, selgeltnägija, koolitaja ja värskelt ilmuva raamatu "Minu kogemused Looja-Vaimuna universumis" autor.

Meisterõpetaja Kristiina Raie

Mina, Kristiina Raie, olen taastanud oma mälu ja teadlikkuse oma tõelisest olemusest.

Ma kogen end puhta Vaimuna, Loojana oma kehas ning kasutan oma Meistri tasandit, et aidata ja toetada teisi inimesi nende teadlikuks saamise teel. 

Lisaks toetab mu loomist minu keha, mis põlvneb tervendajate ja õpetajate suguvõsast. 

Oma praeguses missioonis olen vaimse õpetajana, toetajana ja häälestajana abiks nendele, kelle taotlus on saada teadlikuks, edukaks ja õnnelikuks Loojaks oma kehas. 

Minu missioon on aidata inimestel teadlikumaks saada, taastada kontakt oma looja-olemusega ning avada ja aktiveerida nende tegelik potentsiaal.

Kristiina Raie lugu

Kristiina Raie on selgeltnägija, Meistri tasandil vaimne õpetaja ja nõustaja ning ainulaadse ja toimiva Methodraie tervendamismeetodi looja.  

 

Ta on õppinud erinevate maiste ja vaimsete õpetajate käe all nagu prof. Gotš, prof. Newton, galaktilised Targad (kõrgelt arenenud valgusolendid) ja Meistrid.

 

Selgeltnägemisvõime ilmnes tal juba lapsepõlvest - vanemad soodustasid tunnetuslike võimete kasutamist, esitades küsimusi, millele tuli vastus leida ise läbi oma tunnetuse. Selgeltnägemine on tema sõnul võime võtta vastu informatsiooni erinevatest dimensioonidest peenenergeetilisel tasandil ning ka oskus saadud infot selekteerida ja mõista.  

Kristiina Raie on alati lähtunud oma tegevustes enda kõrgeimast eesmärgist: "Minu missioon on aidata inimestel teadlikumaks saada, taastada kontakt oma looja-olemusega ning avada ja aktiveerida nende tegelik potentsiaal.”  

METHODRAIE ÜLITEADVUSE PRAKTIKAD

Methodraie nime all on Kristiina Raie loonud erinevatel teemadel üliteadvuse praktikaid, mis on aidanud paljudel inimestel terveneda, tõsta energiasagedust ja aktiveerida oma võimete potentsiaali. 

Praktikad juhivad samm-sammult keha lõdvestamisest, mõtlemise vaigistamisest ning oma isikliku energia tagasitoomisest oma vaimuga teadliku ühenduse loomiseni ning liikumiseni üliteadvuslikku seisundisse.

 

Üliteadvuses toimub teadlik ja eesmärgipärane loomine, olgu see siis tasakaalu ja tervenemise loomine oma kehas, lahenduste leidmine erinevatele elulistele probleemidele või rahalise olukorra parendamine. 
 
Siiani on sajad inimesed kogenud Methodraie üliteadvuse praktikate positiivset toimet unetuse, ärevuse, stressi ja depressiooni leevendamisel. Mitmetel inimestel on kadunud haigused või muud kehaga seotud vaevused. 
Mida rohkem inimene samastub oma vaimuga, oma tõelise olemusega, seda rohkem elab ta oma tõelises väes ning seda vähem saavad teda mõjutada välised tegurid või madalamad energiad.

Methodraie üliteadvuse praktikatesse Tartus, Pärnus ja Viljandis on oodatud kõik huvilised ja osalemine praktikates ei nõua eelnevaid teadmisi ega kursusel osalemist. Praktikad viib läbi Tiina Liimandi

INIMENE KUI  OMA ELU TEADLIK LOOJA

Vastavalt sellele, kuidas ühiskond inimest juba varasest lapsepõlvest kujundab ja “vormib”, elavad enamus inimesi mõjutatuna enda ego-teadvusest.

 

Neil puudub teadlik ühendus oma autentse pärisolemusega - nende kõrgema minaga - ja nad elavad hirmudest juhitud ellujäämisreziimil. Nii ei tea nad paljudel juhtudel ka seda, kuidas kuulata ja järgida oma intuitsiooni ja sisemist häält, unustades kõige olulisema ja võimsama nn pädevuse või autoriteedi, mis peitub inimeses endas.
 
Samas inimene, kes on teadlikus ja selges ühenduses oma vaimu/kõrgema minaga ja teeb oma valikuid ja otsuseid juhituna oma kõrgemast teadvusest ehk vaimenergiast, elab teadlikku ja tõeliselt õnnelikku elu. Ta on oma elu ja reaalsuse teadlik looja. Ta kasutab oma tõelist potentsiaali ning elab rahus, armastuses ja harmoonias kõige elava ja olemasolevaga.

 "Nii mõnigi meist on oma energiaga liikunud duaalsest ühisteadvusest välja ja elab Puhtas Loovas Energias, Vabas Maailmas. Kuidas seda inimest ära tunda?

 

Selle inimese energia on kerge, selge ja puhas. Tema seisund jaatav, rahumeelne ja neutraalne. Teda iseloomustab vaba loomine, ta voolab nagu vesi vabas looduses, takistuse korral keskendub lahendusele ja voolab edasi. See inimene on tema ise, ta ei vaja tõestusi, ta ei võitle. Ta ei vastandu! Ta on vaba! "
 

INIMESTE POTENTSIAALI AVAMINE JA AKTIVEERIMINE

 

Kristiinal on suured ja pikaajalised töökogemused eravastuvõttudega. Viimased 20 aastat on ta teinud üle 80 000 vastuvõtu ning ta töötab inglise-, vene- ja eesti keeles üle maailma.

 

Omades laialdasi teadmisi ning kogemusi tervendamise ja vaimse nõustamise alal, võtab ta inimesi siiani vastu oma erapraksises, kus vastuvõtuajad on juba mitmeid kuid ette planeeritud. Suure töökoormuse tõttu tuleb seada prioriteedid ja ka siin juhindub Kristiina oma missioonist. 

Kristiina Raie eravastuvõtud on mõeldud eelkòige Methodraie kursusel, töötubades ja praktikates osalejatele, kuna see toetab nende inimeste vaimset arengut. 


Eravastuvõtus vastab Kristiina kõikidele isiklikele küsimustele, nõustab ja toetab inimest tema vaimsel arenguteel, korrastab energiad ja kui vaja, tervendab keha. Peamised teemad, millega vastuvõtus tegeletakse:

 

 • Tervis ja isiklik energia kvaliteet.

 • Kas ja kuidas inimene liigub oma eluteel.

 • Suhe rahaga. Külluse toomine inimese ellu (õpetus ja Kristiina toetus).

 • Armastus. Lähisuhted. Suhete puhastamine ja parendamine.

 • Töö. Töösuhted. Karjääri tpetus. Sõprussuhted. Hobid.

 • Ettevõtte energia. Edu ligitõmbamine.

 • Püsiv edu ettevõttes

 • Lapsed. Viljastumine. Rasedus. Sünnitus.

 • Inimese võimete potentsiaal. Võimetega töö – aktiveerimine. 

 • Lahkunud lähedastelt hingedelt sõnumite kanaldamine.

 

METHODRAIE ENESEARENGU KURSUSED

 

Methodraie enesearengu kursuste loomisega ja inimeste koolitamisega tegeleb Kristiina alates 2006. aastast. 

 Kristiina loodud üheksa kuud kestev põhjalik kursus "Piiratud inimesest Teadlikuks Loojaks häälestumine on saavutanud suure populaarsuse just viimastel aastatel - mitmesaja inimesega kursused täituvad väga kiiresti.

 

Rõõm on tõdeda, et kursuse läbinud inimeste elukvaliteet on tuntavalt paranenud ja muutnud õnnelikumaks ka nende lähedased. Eriti soovitatakse kursust just äri-inimestele, kelle jaoks on igapäevane eesmärkide täitmine äärmiselt oluline. Täielikku ülevaadet kursusel osalenud inimeste muljetest saab vaadata  tagasiside videost Methodraie YouTube`i kanalilt. 

 

Methodraie kursus on täiesti unikaalne oma ülesehituse poolest - materjal on kanaldatud puhtast loovast Jumalikust energiast - Algallikast - väga kõrgest sagedusest. Kursuse materjal on alati täienev ja loodud iga grupi omapära arvestades. Lisaks on kursusel kohal puhas Aktiveeritud Kõrgem Jõud, mis toetab iga kohaloleva inimese isiklike võimete aktiveerumist ja teadlikuks saamist.

METHODRAIE VAIMSED TÖÖTOAD

Kursusel osalevate inimeste toetuseks toimuvad regulaarselt Vaimsed Töötoad, kus osaleb väiksem grupp inimesi. Töötubades on võimalik üle arutada kõik olulised kursuse teemad, küsida julgelt küsimusi ja saada selgitusi antud teemadel. Töötoad viib läbi Heli Haruoja.

Inimeste igapäevaseks abistamiseks on Kristiiina Raie välja töötanud ka üliteadvusega suhtlemise kaardidTa on kanaldanud üliteadvusest, Puhtast Loovast Energiast 54 vastust, mida oma üliteadvus võib vastata inimese poolt esitatud küsimusele. Kaardid aitavad kinnitust saada enda sisetundele - need on sõnumid, mis on sillaks mõistuse ja vaimu vahel. Kaardipakiga on kaasas ka selgitav raamat. 

 

RAAMAT "MINU KOGEMUSED LOOJA-VAIMUNA UNIVERSUMIS"

 

Meisterõpetaja Kristiina Raie esimene sulesoe raamat ilmub 2020. aasta kevadel, kus autor kutsub lugejat unikaalsele ja põnevale rännakule. Loe raamatu tutvustust.

Kristiina Raie tööd ja tegemised

KURSUSED

Elumuutev enesearengu ja võimete arendamise kursus "Piiratud inimesest Teadlikuks Loojaks häälestumine" on muutunud aasta-aastalt üha populaarsemaks ning osavõtjate arv kasvanud kordades. Kursus kestab üheksa kuud, on väga sisutihe ja kompaktne ning kulmineerub lõputöö kaitsmise ja diplomiga.  Kursus aitab inimesel:

 • ennast leida, luua teadlikult oma unistuste elu ja olla püsivalt terve ja õnnelik

 • suunata oma rahavoo liikumist

 • saada praktilised tööriistad oma unelmate elu loomiseks

 • JA NAUTIDA OMA UUT ELU!

Uus elukvaliteet mitte ainult osalejatele vaid ka nende lähedaste jaoks!

LOENGUD

Traditsiooniliselt peab Kristiina iga aasta lõpus Tallinas, Pärnus ja Tartus suure loengu ja praktika, kus räägib algava aasta energiatest ja jagab kasulikke nõuandeid. 

RAAMAT

"MINU KOGEMUSED LOOJA-VAIMUNA UNIVERSUMIS"

Katkend Kristiina Raie sissejuhatusest raamatule:

 

Kogu antud materjal on pärit minu Vaimu teadvusest ja ma püüan selle materjali tuua teieni võimalikult selgelt inimkeeles. Sõnade kaudu on tohutu väljakutse edasi anda teiste reaalsuste eksistentsiaalset vormi, kuna väljendite valik on väga piiratud.

 

Suurim väljakutse on edastada tõde universumist surutuna inimkeele vormi. Inimeste keeles lihtsalt ei ole väljendeid, mis aitaksid kirjeldada energiaruumi, mis erineb täiesti meie maailmast.
Ma soovitan seda materjali lugeda TUNDE tasandil – vähe analüüsida ja palju tunnetada.


Proovige minna kirjeldatud maailma sisse ja kogeda ennast selles maailmas – millised tunded ja seisundid teie sees tekivad, kui olete koos minuga (selles kontekstis mina kui Vaim) liikumas universumi ruumis oma tunde tasandil.
 

PRAKTIKAD

Kristiina poolt välja töötatud Methodraie üliteadvuse praktikad juhivad sind samm-sammult keha lõdvestamisest, mõtlemise vaigistamisest ning oma isikliku energia taastamisest ja tagasitoomisest oma vaimuga teadliku ühenduse loomiseni.

 

Selles üliteadvuslikus seisundis väljaspool duaalsust on võimalik oma energiaid puhastada ja tasakaalustada, tervendada keha ning leida-luua lahendusi oma aktiivsetele teemadele.

NB! Kristiina Raie eravastuvõtud on mõeldud eelkõige Methodraie kursusel, töötubades ja praktikates osalejatele, kuna see toetab nende inimeste vaimset arengut. Inimesele, kes ei osale Methodraie kursusel, töötubades või praktikates, võib vastuvõtule aja broneerimine olla aeganõudev.

Kristiina Raie nõustab järgmistel teemadel:​

ERAISIKUID:

 • Tervis ja isiklik energia kvaliteet.

 • Kas ja kuidas inimene liigub oma eluteel.

 • Suhe rahaga. Külluse toomine inimese ellu (õpetus ja Kristiina toetus).

 • Armastus. Lähisuhted. Suhete puhastamine ja parendamine

 • Töö. Töösuhted. Karjääri tpetus. Sõprussuhted. Hobid.

 • Lapsed. Viljastumine. Rasedus. Sünnitus.

 • Inimese võimete potentsiaal. Võimetega töö - aktiveerimine.

 • Lahkunud lähedastelt hingedelt sõnumite kanaldamine.

 

ETTEVÕTTEID:

 • Ettevõtte energia. Edu ligitõmbamine.

 • Püsiv edu ettevõttes

Eravastuvòtud toimuvad Tallinna kesklinnas Methodraie keskuses (Rävala 19-62) ja interneti teel üle maailma.

Kristiina töötab eesti, inglise, vene ja soome keeles.

NÕUSTAMISED

Kutsu Kristiina Raie esinema

Kristiina Raie on avatud esinemiskutsetele 200+ auditooriumiga üritustele nii Eestis kui välismaal: Podcastid, TV- ja raadiosaated, konverentsid, festivalid, seminarid.
Töökeeled on eesti, inglise, vene, soome.
Kutse palun saada meilile methodraie@gmail.com
Kiire ülevaade uudistest leiad Methodraie avalehelt

© 2017 METHOD RAIE | KRISTIINACENTER | METHODRAIE KESKUS

Tallinn, Rävala 19-62 | methodraie@gmail.com

OTSETEE >>

Mõisted

Kursus

Töötoad

Praktikad

Raamat

Kaardid

Stuudiopraktikad

Tiim

 • Methodraie kanal YT
 • Facebook