© 2017 METHOD RAIE | KRISTIINACENTER | WEBMASTER ISLANDB

Artiklid

Delfi. Alkeemia 26.08.2019

Vaimne õpetaja Kristiina Raie: praegu on oluline olla jaatamise seisundis

Delfi. Alkeemia 12.08.2019

_*

6. 12. 2018

Teadlikuks aktiveeritud jõuga loojaks 

Raul PaulusKristiina Raiest kui tervendajast ja nõustajast on Tervendajas juba juttu olnud. Lisaks mainitud tegevustele esineb ta ka loengutel  ja seminaridel, ning korraldab eneseabi ja võimete arendamise kursusi. Inimeste teadlikkuse taseme tõstmine on Kristiina jaoks väga oluline, ta peab seda oma missiooniks. Ja kahtlemata on tegemist väga tänuväärse tegevusega, mis tõstab vaikselt terve ühiskonna teadlikkuse taset. Mõjutades läbi kursustel osalejate ka neid ümbritsevaid inimesi. Räägime Kristiinaga lähemalt kursusest „Kuidas piiratud jõuga mittetteadlik inimene muutub teadlikuks aktiveeritud jõuga loojaks“.

Kuidas teil tekkis mõte, et võiks korraldada kursusi vaimsetel teemadel?

Enesearengu ja võimete arendamise kursusi olen ma teinud juba viimased  kümme aastat. Kursusi ja loenguid olen korraldanud alati inimeste palvele vastu tulles. Inimesed on ise mind leidnud ja palunud, et ma oma teadmised ja kogemused edasi annaksin.
Kuna olen inimestega üle kümne aasta intensiivselt tegelenud, siis oman suurt kogemuste pagasit erinevatel teemadel. 

Mis on kursuse „Kuidas piiratud jõuga mitteteadlik inimene muutub  teadlikuks aktiveeritud jõuga loojaks“ eesmärk?

Igas inimeses on oma ainulaadne võimete potentsiaal, nö Meistri tasand. Ja iga inimene peaks oma elu jooksul jõudma teadvuse TEADLIKULE/MEISTRI tasandile. Kus ta on teadlikus seisundis ja talle on kättesaadav oma VAIMU/ÜLITEADVUSE tasand. Siis on inimene Looja oma kehas ja võtab otsuseid ise teadlikult vastu. Kasutades oma võimete potentsiaali ja teadlikkust Kõige Olemasoleva Looja puhtal Loomise Tasandil. 
Kuna tavaline keskmine inimene on tugevalt mõjutatud oma egoteadvusest (ellujäämistasand, kuhu inimesed häälestatakse kohe peale sündi ühiskonna poolt), siis ta ei oska oma Vaimu sõnumit (sisetunne, üliteadvus) kuulata. Ja see tavaline, ehk väljalülitatud inimene pendeldab duaalses – hea/halb maailmas. 

Isegi vaimses maailmas tegutsevad inimesed – nõustajad, tervendajad, terapeudid, kanaldajad, nõiad jne – võivad olla mõjutatud oma egoteadvuse/duaalse tasandi poolt. 

Tihti tegeldakse võimete arendamisega, aga oma mõistuse tasandil egoteadvusega mitte. Tulemuseks on inimene, kelles puudub puhas armastuse tasand. Inimesel on küll avaldunud võimed, aga ta elab duaalses hindavas maailmas. Ehk siis tegelikult ei ole selline inimene puhtaks Vaimuks oma kehas muutunud. Ega ela puhtas armastuses, harmoonias ja mõistmises. 


Enesearengu ja võimete arendamise kursusel ma tegelengi kõigepealt inimese egoteadvusega – pehmelt ja õrnalt, aga piisavalt intensiivselt. Inimene tuleb aidata välja oma mõistuse tasandilt – Vaimu tasandile.                          
Aktiveeritud inimene on tõeline Looja oma kehas, kes otsustab ja loob tunde tasandil. Selline inimene on rahulik ja enesekindel, oskab armastada ennast ja kõike  elavat enda ümber. 

Millised teemad on kursusel?

Kes ma päriselt olen, milline on minu tõeline olemus väljaspool tavateadvust
Teadlik kontakt oma Vaimuga/Looja tasandiga/üliteadvusega
Teadlik kontakt oma kehaga rakkude tasandil, keha terveks häälestamine
Teadlik ühendus puhta raha energiaga
Raha energiaga suhtlemine ja oma ellu toomine
Kanaldamine Puhtas Loovas Energias
Ja veel palju vajalikke teemasi läbitakse nii, et inimene muutuks Teadlikuks Loojaks Meistri tasandil. 

Mis kursusel toimub?

Enesearengu ja võimete arendamise kursus on loodud kahes osas. Esimeses osas õpib inimene tunde/tunnetuse tasandil elama. Inimene hakkab  maailma ja iseennast nägema läbi oma üliteadvuse/Vaimu. Inimene ei ole enam oma egoteadvuse lõksus.  Ka oma võimeid saab kasutada alles siis, kui inimene õpib olema tunde tasandil nii, et tavateadvus ei mõjuta oma hinnangute ja emotsioonidega. Esimene kursuse osa annab põhjaliku ettevalmistuse – vundamendi – vaimses maailmas.
Kursus koosneb 9st moodulist. Üks moodul on kolmetunnine loeng koos praktilise tööga ja Methodraie üliteadvuse praktikaga. Moodulite vahepeal toimuvad iga nädal praktilised töötoad väikestes gruppides, kus saab lisaks tegeleda segaseks jäänud teemadega ja praktiseerida oma võimeid. 

Kursuse esimese osa lõpus on vaja esitada kirjalikult töö, mis seisneb minu poolt esitatud küsimustele vastamises. Vastused näitavad inimese teadlikkuse taset. 
Kursuse teine osa on väga loov ja praktiline. Inimene toetub suures osas enda teadlikkusele, oma potentsiaalile ja jõule. Teises osas lihvitakse oma võimeid. Kursuse keskkond annab võimaluse ja toetuse oma võimete kasutamiseks ja arendamiseks. Kursuse lõpetanu saab diplomi. 

Millist kasu te loodate, et inimesed nendest kursustest saavad?

Eelkõige aitavad need kursused inimesel teadlikumalt oma elu näha. Väljaspool ellujäämise tasandist – Loomise tasandil – otsuseid vastu võtta enda kõrgeimaks hüvanguks. 
Kursusel õpib inimene ennast tasakaalustama, puhastama mõjutustest, tegelema oma kehaga. Ja loomulikult – kursuse lõpetanud inimesed kasutavad juba palju oma võimeid: selgeltnägemist, tervendamise võimeid, kanaldavad informatsiooni jne. 

Tekib küsimus – et mis vahe on mediteerimisel ja üliteadvuse praktikal?

Mis on mediteerimine – see on eelkõige lõdvestunud olekus, siin ja praegu kohal olemine. Oma mõtete jälgimine, vaigistamine, oma keha tunnetamine, välistele helidele keskendumine. 
Üliteadvuse praktika on sihikindel loomine üliteadvuse tasandil. Inimene väljub oma mõistuse tasandilt tunde/Vaimu tasandile ja hakkab midagi tegema: vaatama, looma – sihipäraselt. Keha häälestamine terveks, keha tasakaalustamine, tuleviku vaatamine, olukorra tunnetamine jne. 

On võimalik hankida ka õppevideoid üliteadvuse praktikast...

Methodraie üliteadvuse praktikaid stuudios salvestatud kujul – eriti soovitan!Praktikad on kaua viimistletud (viimased 12 aastat) ja toetavad loomist üliteadvuse tasandil. Iga inimene PEAKS kindlasti oskama ennast häälestada üliteadvuse tasandile. See on tasand kus inimene on Puhas Looja ja loob ISE oma reaalsust. 


Stuudios lindistatud praktikaid saab praegu tellida sellistel teemadel –
1. Keha ja tavateadvuse ühendamine ja samastumine Looja energiaga oma kehas. Praktika mis aitab liikuda üliteadvuse tasandile. 
2. Isikliku energia tagasitoomine, puutumatuse loomine madalamate energiate suhtes.
3. Keha terveks häälestamine rakkude tasandil.
4. Puhta raha energiaga ühenduse loomine, raha toomine enda ellu materiaalsel tasandil.

Praktiseerida tuleks korduvalt, et keha ja mõistus harjuks alistuma oma Vaimule (Looja tasandile) kehas. Alguses kui keha ei saa veel aru mida tähendab mediteerimine, siis võib keha rahulikus olekus korduvalt magama jääda. 
Aga see reaktsioon muutub varsti, kui keha harjub sellega, et peale lõdvestumist algab suur loomine üliteadvuse tasandil – keha oskab olla lõdvestunud aga ergas. 

Kas on näha, et inimesed on praegu vastuvõtlikumad vaimsele infole, kuna energia Maal on muutunud?

Energia on hetkel Maa peal väga dünaamiline. On rohkem võimalusi avanemiseks ja oma võimete kasutamiseks. Aga ma ei toeta teooriat, et praegusel ajal sünnivad nö kuldenergiaga lapsed ja enne sündisid indigo, kristalli, või hoopis nö vana energiaga inimesed. 
Läbi aegade on Maale sündinud väga erineva energiaga inimesi.  Ühed on rohkem deaktiveeritud, nö tavalised  ja teised on rohkem teadlikud, võimete poolest aktiveeritud lapsed. Aga meeles tuleb pidada seda, et igas inimkehas on kõik keskused olemas, et muutuda teadlikuks üliinimeseks – teadlikuks Loojaks oma kehas. 

Räägitakse sellest, kuidas Eestis on eriline energia ja et Eesti on eriliselt vaimne maa. Jah – Eestis on vaimne potentsiaal väga suur, aga seda potentsiaali kasutavad vähesed.

 
Energeetilises mõttes – jah see on tõsi, et siin piirkonnas on erilised paigad ja energiad. Samas seda tähtsustatakse üle, paljudes paikades üle maailma on väga erilised tugeva energiaga ja kõrge sagedusega kohad. Eestis on tänu konfliktsele ajaloole ka rahutu energia, mida on vaja veel puhastada ja tervendada.
Eestis on tugevalt aktiveeritud ellujäämise tasand. Siin on rabe ja närviline energia, mida on eriti tunda suuremates linnades. Ja Eestile on omane egoteadvuse iseloom – teisi hindav, kritiseeriv, sarkastiline, omaette hoidev, tõsine, samas ka vastupidav ja kannatlik. 

Millest tuleneb Eesti eriline vaimsus?

 Eestis on unikaalselt suur vabadus usulises ja poliitilises mõttes – inimesel on kergem tunda ennast iseseisva Loojana. Eestis on piisavalt puhast loodust ja ruumi, mis toetab ja toidab inimese energiat.
Aga ... Eestis ja üldse Ida-Euroopas on võimendunud ellujäämistasand. Mis hirmu energiaga tõmbab inimese tähelepanu ja eluenergia keskenduma pidevale ellujäämisele. Nii et inimene ei pane tähelegi, kui kõik tema vitaalsed eluaastad ja kogu eluenergia on suures rabelemises raisatud nö elus püsimiseks.
Ja kogu vaimse tasandi potentsiaal jääbki kasutamata. Keskmisel eesti inimesel ei ole aega elu üle mõtiskleda – tunnetada nö suurt pilti. Tihti pole inimesel isegi kõrgemat visiooni, kuhu ta tahab oma loomisega välja jõuda. 
Keskmine inimene täidab oma igapäevases elus plaani –  lõputuid kohustusi. Ja need kohustused kasvavad vastavalt kulutustele. Eestist peaks vahel välja saama – selleks et adekvaatselt võrrelda ja tunnetada, kuidas on energia ja olemine mujal.

Eestis on antud võimalus tunnetada Looja energiat – Püha Vaimu meis eneses,  aga meie inimesed ei oska ellujäämistasandilt tõusta Loomise tasandile. Seda saab inimene aga teha siis kui oskab juba suhelda enda Vaimuga – Looja tasandiga enda sees.

Olete loonud kaardid üliteadvusega suhtlemiseks...

Methodraie kaardid aitavad vahendada vastuseid oma Vaimu tasandilt/üliteadvusest. Kui mõistuse tasand on liiga aktiivne ja segab inimesel kuulata oma sisetunnet, siis kaardid on väga praktilised ja usaldusväärsed abilised vastuse saamiseks. 
Kaardid aitavad ka arendada ja parandada oma tunnetust – kõigepealt võib ise tunnetada vastust oma küsimusele ja siis vaadata, millise vastuse kaardid annavad. Kaartide juurde kuulub põhjalik seletuste raamat, mis iseenesest tõstab teadlikkuse taset. 
Kaarte saab osta Apollo netipoest ja raamatupoodidest. Kristiina Raie poolt loodud  Methodraie kaubamärk kinnitab toodete kõrget kvaliteeti. 

 

***

12. 02. 2018

Et soovid täide läheksid...

Makarika Maailmad

…on vaja need teha õigest kohast. Tunde, mitte mõistusega. Üli-, mitte tava- või alateadvuse tasandil. Ning alustada kõige tähtsamast – oma kõrgema visiooni äratundmisest. Kuidas soove soovida, üliteadvuse tasandile minna ning mida üli-, tava- ja alateadvus endast üldse kujutavad, ses loos juttu ongi. Teed juhatamas Kristiina Raie. 

 

Mu lugu erksa ja südamliku olemisega Kristiinaga ilmus ajakirja Sensa kõige viimases, tänavuses jaanuarinumbris ja kandis tegelikult pealkirja
“Et uusaastasoovid täide läheksid…”

Aga ega me siis ainult aasta alguses soove soovi. Veel olen loo lõppu lisanud videod kolme Kristiina juhitud meditatsiooniga, üliteadvuse praktikaga, mis sellele tasandile jõuda aitavad.

KRISTIINA RAIE on vaimse maailma teemadega tegelenud ning inimesi toetanud ja enesearenguteel nõustanud kaks aastakümmet. Kohtun temaga esimest korda, ehkki tunne on, nagu oleksime tuttavad ammusest ajast. Nõnda oma, hea ja turvaline on.

 


ÜLITEADVUS – VAIMU TASAND
Mis tahes uus algus tähendab alati otsuse tegemist. “Jah, kui on sees piisavalt selgust,” tähendab Kristiina.

“Tegelikult on inimene vaim, kes on kehastunud kehasse.
Mitte keha, millel on sees vaim.

Lapsed tunnevad seda väga selgelt. Me oleme nagu puu, kes peaks arenema ülespoole – ehk meie kõrgem teadlikkus, sisetunde ja mõistuse koostöö peaks avarduma. Siis elame oma tegelike soovide, oma kõrgema visiooni järgi. Meil aga võimendatakse juba lasteaiast peale puu kõrvalharusid ehk mõtlemist, tavateadvust. Ent tavateadvuse tasandil tehtud otsused pole kooskõlas inimese tõelise olemuse, tema kõrgema mina, tema vaimuga. Tähtsad otsused tuleks aga teha just üliteadvuslikus seisundis ehk juhituna oma vaimenergiast, oma sisetunnet kuulates ja usaldades – ainult siis tegutseme ja elame me enda kõrgemaks hüvanguks.”

Üli- ja tavateadvus asuvad mõlemad ajus, ent selle erinevates osades. Üliteadvus paremas, tavateadvus vasemas poolkeras. Üliteadvuslik seisund tähendab tundmist, mitte mõtlemist. Olemist ja ümbritseva kogemist kas tunde või teadmisena, piltides või sõnades saadud infona.

Enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks.

Ühenduse oma Kõrgema minaga on võimeline looma igaüks: tuleb vaid osata lõdvestada keha ja vaigistada mõistus, sulgedes kujundlikult öeldes mõtted ja teemad ükshaaval nagu arvutifailid või andes need endast vabaks… et su sees tekiks vaikus, tühi ruum. Oma vaimenergiaga samastuma – mitte üliteadvusega kontakti otsides, vaid justnimelt lõimides oma energiad kokku niimoodi, et tunned ennast oma kehas üliteadvusliku olendina – õpetab Kristiina nii oma kursustel kui Youtube’i videotes /loo lõppu kerides saad kaasa teha/.


TAVATEADVUS – MÕISTUSE TASAND
Indiaanlastel on Kristiina sõnul väga selge tunnetus vaimsest hierarhiast.

On olemas Suur Vaim ehk kõiksus, kõrgem plaan, looja.
Selle osa on Väike Vaim ehk inimese üliteadvus, tema vaimenergia. 
Siis tuleb tavateadvus ehk mõistuse tasand
ning viimasena alateadvus ehk keha tasand.

“Mõistus peaks olema vaimu abiline, tema sekretär, mis on ära õppinud teatud oskused, aitab vastu võtta teadlikke otsuseid ja planeerida, ent töötab ainuüksi vaimu ehk üliteadvuse hüvanguks. Ta peaks uskuma, usaldama ja täitma vaimu soove ning tegema temaga koostööd. Valgel rassil, ka hiinlastel – ehk neil, kes elavad suurema osa ajast tavateadvuse tasandil ja teevad otsuseid valdavalt ratsionaalselt – on mõistus aga hakanud elama oma iseseisvat elu. See ei arvesta kehaga, sest tal puudub tunnetus, see-eest on ta kusagilt lugenud või kuulnud, et välja peaks nägema selline, kaaluma nii palju, sööma seda…” räägib neljandat põlve selgeltnägija mõistuse peremehetsema hakkamisest.

Mõistus on loodud alluma. Kui teda ei juhi kõrgem mina, otsib ta kellegi teise, keda järgida.

Tööl kuulatakse ülemust, ühiskonnas nn arvamusliidreid, kodus meest või naist… aga mitte oma sisehäält. Loomulikult ei saa mõistust alahinnata, sest me oleme harjunud ennast ikkagi sõnade kaudu väljendama, ta peab olema terav ja terve, teda tuleb arendada, ent teda ei tohi juhiistmele lubada. Me peaks oskama mõistust kõrvalt vaadata ja märgata, kui see meid piirama hakkab. Näiteks kasvõi siis, kui kardad olla sina ise, sest äkki sa sellisena teistele ei meeldi… kui tabad end ütlemas sõnu, mis oleks justkui kellegi teise suust või peast.

Üli- ja tavateadvus asuvad aju eri osades.


ALATEADVUS – KEHA TASAND
Alateadvus on kehas toimetav autopiloot oma automaatreaktsioonide ja uskumustega, milles on salvestunud kõik selles, ja ka eelmistes kehastustes kogetu ja õpitu – et me saaksime elus kergemini hakkama. See on täisautomaatikal töötav ellujäämisrežiim. Kui me oleme mingis olukorras, suhtleme kellegagi, otsib alateadvus mälupangast üles sarnase kogemuse ja sellele järgnenud tulemuse ning paneb meid reageerima täpselt samamoodi kui tookord. Jah, ta aitab meil küll nii-öelda ellu jääda, ent vaimule on see ääretult piirav, sest ei lase kogeda uut.

No näiteks käratab keegi su peale. Mõni reageerib vastu rünnates, teine tummaks tardudes, sõltuvalt inimeses olevast automaatsest käitumismustrist. Ehkki tegelikult tuleks jääda täiesti rahulikuks ja neutraalseks – on see ju teise inimese, mitte sinu kogemus.

“Automaatreaktsioonid peaksid meie elu lihtsamaks tegema, ent on tihti hoopis koormaks,” täiendab Kristiina. “Inimene on loodud elama kõrgemas sageduses, mis tähendab seda, et automaatreaktsioonid peaksid teda toetama.

Kuna meisse on aga talletunud muu hulgas ka hirme, vägivalda, siis kukubki välja vastupidi.” Õnneks on alateadvust võimalik ümber häälestada ning negatiivseid mustreid ja piiravaid kogemusi muuta ja tühistada. Igaühel meist! Näiteks tänades südamest kõiksust iga kogemuse eest, mida su olemus kas selles elus või kogu oma eksistentsi jooksul on kogenud. Kui sind juhib vaimenergia, siis alateadvus, ja ka hirmud, sind mõjutama ei pääse, sest sa ei lase enam alateadvusel ei kogemusi kogeda ega reageerida.

Vaimses maailmas on kõik võimalik.


ÕIGED SOOVID ÕIGEST KOHAST
Aga kuidas ikkagi neid tähtsaid otsuseid oma uue aastaga algavaks uueks eluks tegema peaks? Millest alustada? Kõrgemast visioonist, ütleb Kristiina. Sealt edasi tulevad järjekorras visiooni täpsustamine, taotluse kirjapanemine ja valmisolek vastu võtta. Kuna me aga tihtipeale täpselt ei teagi, mida tahame, on

esimese asjana vaja võtta aeg maha ja küsida endalt,
mõtiskleda, tunnetada, mis on see, mida sa oma ellu päriselt vajad,
mille järele sa tõeliselt igatsed.

1 KÕRGEM VISIOON. 

Kõige tähtsam on jõuda selgusele, mis on su kõrgem visioon. “See on nagu täht kuusepuu tipus. Me kõik, mõne üksiku erandiga, soovime ju olla õnnelikud, terved, kogeda armastust, rõõmu, sügavat kõikehõlmavat rahulolu, ent vaid umbes 0,5% mu vastuvõtule tulnutest taotleb seda,” selgitab vaimse arengu teejuht. Et asi lihtsam oleks, annab ta nõu panna kõrgem visioon paika enda jaoks oluliste teemade kaupa: partner, lapsed, töö, kodu, tervis, raha, sõbrad, hobid, seks, välimus jne.

Kui vajad oma ellu suhet, tunne, visualiseeri kasvõi häguselt end partneriga koos õnnelikuna, armastust saava ja jagavana, püsivalt kokku jäävana. Jäta alles ainult sellised omadused, milles sa järeleandmisi teha ei taha. Kui soovid uut kodu, peaks see ehk olema pigem turvaline, soe ja vaikne, kui asuma mingis kindlas linnaosas või olema teatud lagede kõrgusega. Kas uus töö, mida ihkad, peaks pakkuma kindlustunnet või hoopis põnevust?

“Ego rahuldamiseks ehk mõistusega või hirmu pärast tehtud soovid arvesse ei lähe,” hoiatab Kristiina. “Loevad ainult need, mis tehtud igatsustundega ja sisemisest tungivast vajadusest.

Enda realiseerimiseks, kogemuste saamiseks, loomise eesmärgil. Kui inimene tahab raha sellepärast, et kardab olla vaene, või partnerit sellepärast, et kõikidel sõbrannadel ju on, soovid täide ei lähe.”

2 VISIOONI TÄPSUSTAMINE

Nüüd saab kuusepuud mööda allapoole tulles anda oma soovile juurde värvi ja konkreetsust. Partneri puhul võiks see siis tähendada näiteks vanuse ülem- ja alampiiri, mõnusaks vestluskaaslaseks olemist või ehk värvikat voodielu. “Ma soovitan seejuures olla üsna täpne. Võid saada endale küll väga rikka abikaasa, aga ta ei pruugi oma raha sinuga jagada, sest jätsid selle punkti lisamata. Või et su ellu tuli küll pruunide juustega mees, nagu igatsesid, ent kuna sa ei mõelnud lõpuni, petab ja valetab ta. Või soovid suhtes vabadust ja saadki – partner jalutab minema. Oleks pidanud soovima turvalist vabadust,” naerab Kristiina. Samas neis asjus, kus saad teha mööndusi, tasub jätta otsad lahtiseks. No tühja sest juuste värvist, tegelikult ka.

3 TAOTLUSE KIRJAPANEMINE

Kõik oma taotlused on hea panna paberile. Nii väljendad oma mõtte, sõna ja teoga selgelt ühesugust tahet. Ka saad seejuures tajuda ja täpsustada, kas kõik kirjapandud punktid on ikka olulised, võib-olla on mõni puudu, mõni hoopis liiast. “Hästi tähtis on see, et soov ei tohi olla mõistusega konstrueeritud. See peab olema tundega mõte, igatsusega väljendatud soov, sest vaid niisugune edastab kõrgemasse süsteemi, kõiksusesse signaali elluviimiseks.”

4 VALMISOLEK VASTU VÕTTA

Viimane samm on kinnitada endale, et oled valmis vastu võtma oma kõrgema visiooni, selle kogemuse, mida ta sulle toob. Kohe, reaalselt, ilma mööndusteta. Sellesama kinnitusega tühistad sa ka takistused, piirangud, segavad mõtted, hirmud ja eelarvamused, mis sul olla võivad.

Kui asjad kohe võluväel juhtuma ei hakka, maksab olla kannatlik, sest soovide sünkroniseerimine, kooskõlastamine muu temasse puutuvaga võtab aega. Ka tasub olla avatud meelega. “Nii nagu ei voola oja sirges sängis, vaid otsib endale kivide vahel teed, ei saa ka kõrgem süsteem tuua meieni asju alati kohe ja otse,” lohutab Kristiina ja räägib loo naisest, kes tahtis tõmmata oma ellu hingesugulast, jättis aga minemata peole mehe kutsel, kes talle ei meeldinud, ehkki oleks just seal kohtunud oma tulevase abikaasaga. Nii et oma kõrgemat visiooni ei tasu kohe ümber tegema asuda. Usalda oma sisetunnet.

Vaimses maailmas on kõik võimalik, ükskõik kui ebaloogiline miski mõistusele tunduda võiks. Tema ju kahtlebki. Tema peabki õppima usaldama Väikest ja tolle läbi ka Suurt Vaimu. Me oleme võimsa vaimujõu ja isikliku väega.


ENERGIA ENDA JUURDE TAGASI
Mõned asjad on soovidepuu meisterdamisel veel olulised. Inimene ei saa luua, kui ta on kas keha või mõistuse tasandil energiakriisis. Soovide soovimiseks on vaja jõudu. Maga end välja, joo piisavalt vett, puhka, viibi vaikuses. Kriisis olles oleme me veidi pimedad, nagu hobused silmaklappidega, ega suuda näha või tajuda oma tõelist sisemist vajadust. Inimese vaimujõud on küll imeliselt vägev, ent see pole 100% ja alati temaga, vaid uitab ilma peal laiali, kui sa tegeled enda jaoks ebaoluliste asjade või teemadega, mis su eluenergiat kurnavad.

No näiteks muretsed ülihoolitseva emana oma võsukese pärast, hoides ta nii eemal sammudest, mida tal on oma arenguks hädasti vaja astuda. Või korraliku lapsena kuulad täiskasvanunagi, telefonikõnet katkestamata, ema tundidepikkuseid kurtmisi. Või oled oma hädaldavale sõbrannale alati õlg, mille najal nutta, ehkki tahaksid ta saata kus kurat. Energia endasse tagasi tõmmata saab lihtsa taotlusega.

Ütle endale: 
see on tema kogemus, ma ei võta seda vastu, mind see ei puuduta.

Või kui sul on töö, mis sind ahistab ja hingelt väsitab, saad energiat juurde juba ainuüksi enda sees otsuse tegemisest: aasta jooksul tulen sealt ära. Me puhastume ja vabaneme piiravatest teemadest ning tõmbame energia enda juurde tagasi ka oma uskumusi muutes. Kui mõistame siiralt, et tegelikult annab iga inimene igas olukorras, isegi kui ta millegi alatuga hakkama on saanud, endast alati parima – tema arengutase hetkel lihtsalt ongi selline.


SINU AINULAADNE ELUTEE
Ning veel üks oluline asi: ela oma isiklikku elu, see on igal inimesel eriliselt ainulaadne. Ei tohi kunagi tahta samastuda kellegi teise või tema eluga. “Meil igaühel on käia oma ainulaadne tee, meil igaühel on püha õigus elada nii, nagu me tahame. Oma erilist eluteed ja minaolemust peaks tunnetama ja sellest teadlikuks saama. Siis saadab inimest superõnn. Me oleme tegelikult nii võimsa vaimujõu ja isikliku väega!“ kiidab Kristiina – ravitseja, kanaldaja ja teejuht. Oma vastuvõttudel aitab ta puhastada suhteid, tuua tervist, luua küllust ja saada vastuseid enda sees pakitsevatele küsimustele. Ning viib oma kursustel inimese võimete, vaimse kasvamise ja tunnetuse arendamiseks läbi enda loodud Methodraie üliteadvuse praktikaid, mida ta on kujundanud, täiendanud ja kasutanud viimased 12 aastat.

Igaühel on õigus elada oma ainulaadset elu.


KRISTIINA NÕUANDED
• Kuula ja usalda oma sisetunnet. Vaimses maailmas on kõik võimalik, ükskõik kui ebaloogiline miski mõistusele tunduda võiks.

• Kui su energia on laiali, keskendu sellele rahulikult ja ütle endale kindla otsusega: ma võtan tagasi kogu mulle kuuluva isikliku energia puhtal kujul praegu. Tunneta, kuidas sa oma energia puhtal kujul tagasi enda sisse ja ümber tõmbad.

• Energiat saab säästa, kui sa ei samastu kogemustega, mis sind isiklikult ei puuduta. Tee enda sees otsus, öeldes mõttes: see on teise inimese kogemus, ma ei võta seda vastu, see mind ei puuduta.

• Siiras mõistmine, et iga inimene annab igas olukorras endast alati parima vastavalt oma arengutasandile, aitab vabaks anda paljud negatiivsete emotsioonidega seotud teemad meie sees ning toetab lõppkokkuvõttes keha tervenemist ja terve olemist.

• Meist igaühel on püha õigus elada ja luua oma elu nii, nagu me oma südames, südametasandil soovime.

• Oma erilist eluteed ja minaolemust tunnetades ning sellest teadlikuks saades saadab sind superõnn.

• Palun jälgi rohkem oma sisetunnet ja ära lase sisemisel rahulolematusel suureks kasvada – kui inimese Vaim on mingil põhjusel tüdinenud, siis inimese Vaimu on päris raske ümber veenda, et ta tahaks oma kehas edasi elada ja luua. Kui Vaim tahab lahkuda oma praegusest elust, siis käivituvad erinevad protsessid inimese kehas ja elus, mis annavadki võimaluse Vaimul oma kehast lahkuda. 

 

Tunneta enda sees aeg-ajalt, kas sa päriselt, tõeliselt naudid oma elu –

tahad elada!? See on kõige olulisem küsimus elus!

 


KES TA ON, KRISTIINA RAIE?
Vaimne Meisterõpetaja ja teejuht, neljandat põlve ravitseja ja selgeltnägija. Methodraie nime all on Kristiina loonud üliteadvuse praktikad, mis on aidanud paljudel terveneda, tõsta energiasagedust, aktiveerida oma võimete potentsiaali. Kristiinal on pikaajalised kogemused eravastuvõttudega /viimased 20 aastat üle 80 000 vastuvõtu/, kus ta vastab kõikidele isiklikele küsimustele, nõustab ja toetab inimest tema vaimsel arenguteel, korrastab energiat ja tervendab keha, kui vaja. Peamised teemad, millega vastuvõtus tegeldakse on: tervis ja isikliku energia kvaliteet, kas ja kuidas inimene liigub oma eluteel, suhe rahaga, külluse toomine oma ellu, armastus, suhete puhastamine ja parandamine, lähisuhted, töösuhted, sõprussuhted, edu ligitõmbamine, lapsed, viljastumine, rasedus, sünnitus jne. Alates 2006 peab Kristiina ka vaimse enesearengu teemalisi loenguid ja kursuseid. Kõige tuntum on üheksakuine “Piiratud inimesest teadlikuks loojaks häälestumine”. 

Link - https://makarikamaa.wordpress.com/2018/02/12/%E2%98%BCet-soovid-taide-laheksid/

 

***

 

22.09.2016

Tervendaja Kristiina Raie:

minu missioon on aktiveerida inimestes nende potentsiaal ja

aidata teadlikumaks saada

 

Üliteadvuse praktikate looja, vaimne nõustaja ja õpetaja Kristiina Raie selgitab, mis on üliteadvuse praktika, kuidas see toimib ning kuidas saab inimesi aidata tervendaja.

 

Sind peetakse tervendajaks. Mis on üldse tervendamine, kes on tervendaja? Millal sa avastasid, et just see on sinu tee?

 

Tervendaja on inimene, kes suudab teise inimese keha häälestada tervenema erinevate meetodite abil. Kui tervendamine toimub energia abil, siis on selleks energiaks Tervendaja - puhas Loov energia ja taotlus. Loomulikult terveneb keha siis, kui selle omanik on avatud ja valmis tervenema ise. Tervendaja on pigem toetaja rollis oma energia ja teadmistega. Minu missioon on aktiveerida inimestes nende potentsiaal - Meisterteadvus Vaimenergias. Aitan inimestel teadlikumaks saada.

 

Sa räägid üliteadvuse praktikast. Seleta palun täpsemalt, mis see on.

 

Olles teadlikus ja selges kontaktis oma üliteadvusega - oma Vaimenergiaga ei suuda inimene enam endale vastu töötada ja on selle võrra õnnelikum ja teadlikum inimene oma kehas. Inimese teadlikkus kasvab üliteadvuses nii fenomenaalselt, et kogu tema arusaam endast ja maailmast muutub täiesti ja lõplikult. Aga esimesena mõistab inimene oma tõelist olemust ehk - ta on Vaim oma kehas, mitte keha - millel on Vaim sees. Ja see on elumuutev kogemus. Selleks, et inimene suudaks kontakti luua oma üliteadvusega - oma Vaimeneriaga - on vaja elementaarselt osata kehaliselt lõdvestuda ja vaigistada oma tavateadvus. Üliteadvuse praktikates me arendame oskust lõdvestuda, vaigistame oma tavateadvuse ja loome kontakti oma Vaimenergia teadvusega.

 

Tavaliselt on üliteadvuse praktikad huvitavad nii algajatele kui ka edasijõudnutele, sest praktikad on loodud sihiga arendada oma võimeid ja igas praktikas on kasulikud arendavad teemad, millega saavad hakkama edasijõudnud praktikud, samal ajal kui algajad õpivad enda keha vaigistama ja loovad oma Vaimuga kontakti. Tegeledes kõrgemas sageduses - üliteadvuses oma keha puhastamise ja tervendamisega, võib inimene abi saada oma paljudele probleemidele. Siiani on reaalselt paljud abi saanud unetuse, stressi ja depressiooni puhul. Päris mitmetel on kadunud (lahustunud) erinevad diagnoositud haigused. Inimese energia muutub tugevamaks - on tasakaalukam ja immuunsem erinevate mõjutajate suhtes.

 

Miks on inimesed täna iseendast võõrandunud?

 

Aga sellepärast, et inimesed ei ela loomulikus keskkonnasas iseendale. Inimesi õpetatakse sünnist saadik kõiki kuulama peale iseenda. Lapsele ei anta isegi võimalust oma väge ja arukust ja loovust kasutada - lapse eest on enamus asjad ära otsustatud. Kõik suured teavad, kuidas on õige elada ja toimetada - ainult mitte laps. Ja siis kasvab see laps üles ja avastab suurena, et kõik polegi õige, mida vanemad on loonud, aga oskust, tahet ja jõudu elada väljaspool piire - enam pole. Ometi on ka täiskasvanuna võimalik taastada oma jõud, teadlikkus ja side oma Vaimenergiaga - oma Kõrgema Minaga. On võimalik leida üles see Oma Tee ja liikuda sellel piire eirates ja kasutades kogu oma potentsiaali. Inimene on imeline loov vaba Vaimolend oma kehas.

 

Kui palju sinu praktikad haakuvad tänapäeval nii populaarsete mindfulnessmeelepraktikatega? Kas on üldse vahet, milliseid praktikaid teha - tänasel päeval on pakkumisel ju nii palju, alates šamanismist, lõpetades kõikvõimalike new age tehnikatega?

 

Ei oska kommenteerida hetkel mindfulnessi praktikate osas kuna pole ise neid kasutanud. Üliteadvuse praktikad olen kanaldanud kõrgemast sagedusest Puhtast Loovast Energiast inimeste kõrgemaks hüvanguks.

 

Miks inimesed ei hakka otsima oma probleemidele lahendust ennekõike enda seest, miks on üldse vaja tervendajat, terapeuti, nõustajat?

 

Kui inimeses puudub elementaarne selgus, elujõud ja tahe - kuidas me saame üldse eeldada, et ta suudab ennast ise aidata?! Halvimal juhul pannakse sellisele inimesele veel rohud peale, peale mida hääbub inimeses igasugune tahe midagi muuta. Paremal juhul võtab inimene puhkust, puhkab ja kogub jõudu, saab kellegagi arutada oma probleemidest - temas tekib suurem teadlikkus, selgus ja siis saab inimene otsuseid vastu võtta enda elus. Aga kõigil on nii kiire, et tihti lihtsalt pole kellelgi aega süveneda lähedase probleemi ja puudub oskus või tahe toetada kriisis inimest.

 

Kas ja kui palju on inimeste hädad seotud hoopis mingite väliste "tegelaste" mõjutustega, vaimolenditega, kehata hingedega?


Meie ümber eksisteerib mitmetasandiline maailm oma erinevate reaalsustega. Maa elav ruum on täis erinevaid olendeid ja energiaid. Nagu looduses satuvad nõrgad või haavatud saakloomad kiskjate saagiks - võib ka inimene sattuda energiarünnaku ohvriks. Aga tervet tugevat tasakaalus inimest keegi tavaliselt rünnata ei saa. Selleks peab inimene oma energiaga olema kuidagi kättesaadav vastavatele kiskjaiseloomuga energiatele. Samamoodi on olemas nn needused, sõnamised jne - erinevad energeetilised teadlikult või mitteteadlikult loodud mõjutused. Erinevaid mõjutusi on võimalik edukalt inimese energiast puhastada, eemaldada - seda võib inimene ise õppida tegema. Aga selleks on vaja omada jõudu.

 

Mis sa arvad, kui palju on inimese hädad tänapäeval seotud sellega, mida teeme keskkonnale - et tarbime liigselt, paneme jõed teistpidi voolama ja raiume metsa rohkem kui hädapärast vaja?


Nii ja naa. Kuniks me tahame päästa maailma väljastpoolt, aga jätame sisemise harmoonia tagaplaanile, ei tule päriselt maailma päästmisest midagi välja. Aga kui inimene tõesti tunneb, et see on parim, mida ta soovib teha, siis tuleb järgida enda sees olevat kutset. Samas - kui jõuda sisemise rahu ja tasakaaluni ning õppides igapäevaselt tähele panema põhjuse-tagajärje seadust, saame luua harmooniat endis ja meid ümbritsevas energiaväljas ja seeläbi hoides ja luues ilu, harmooniat ka ümbritsevas maailmas, sest me oleme ühenduses, päriselt ka.

 

Kuidas inimesed saaksid iseennast ise aidata? Mida sa soovitaksid ühele keskmisele eesti inimesele, kes elab linnas, on oma igapäevases oravrattas töö-kool-kodu-lapsed-voodi, kes ehk alles surivoodil imestab, et kuhu see elu jäi? Kuidas ärgata enne kui on liiga hilja?


Õppida enda käest küsima, kas see, kuidas ma elan ning mida teen, teeb mind praegu päriselt õnnelikuks? Mis oleks väikseim samm, mida ma oleksin valmis tegema ärkamiseks ja muutusteks? Sest esimese sammu järel tuleb järgmine ja järgmine. Kõige tähtsam on soov muutusteks ning enda tunde järgimine igapäevaelus. Õppida märkama ja suurendama tänulikkust enda sees, sest tõepoolest - meie elus on nii palju asju, mida võtame iseenesestmõistetavana ja aru saame sellest alles siis, kui oleme selle kaotanud. Teha üks samm pigem varem kui hiljem. Otsida ja leida rõõmu igast päevast.

link- 

https://alkeemia.delfi.ee/mystika/esoteerika/tervendaja-kristiina-raie-minu-missioon-on-aktiveerida-inimestes-nende-potentsiaal-ja-aidata-teadlikumaks-saada?id=75684259

 

***

 

HALLO, KOSMOS! Kristiina Raie 

08.02.2015

 

https://r2.err.ee/662574/hallo-kosmos-kristiina-raie